Công ty TWIN Software Solution

Công ty TWIN Software Solution đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Twin Sofware

Công ty TWIN Software Solution

Website: http://twin.vn
Email: contacttwin.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo

Văn phòng công ty

  • Địa chỉ: Lầu 5, Alpha Tower, 151 Nguyễn Đình Chiểu., Phường 6, Quận 3, TP HCM
  • Điện thoại: 84 8 6290 3087

Mô tả dự án:

-OnlineCRM phối hợp với TWIN.VN để thực hiện dự án DatVietOOH CRM

Nội dung dự án:

-Tùy chỉnh tính năng SugarCRM nhằm đáp ứng nhu cầu của DatVietOOH như quản lý bảng hiệu, quản lý hợp đồng, báo cáo tuần...