TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Wellspring

TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING  

Website: http://wellspring.edu.vn

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục đào tạo

 

Văn phòng tại Hà Nội

Ngày 17/04/2017, OnlineCRM đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai giải pháp Quản trị Quan hệ Khách hàng SugarCRM-EDU cho TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING, gọi tắt là WELLSPRING EDUWELLSPRING EDU tin tưởng chọn ONLINECRM làm đơn vị triển khai CRM

Mô tả dự án

WELLSPRING TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING wellspring onlinecrm trường phổ thông trường song ngữ

Share