Công ty TalentViet HR Solution đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Talent Viet

Công ty TalentViet HR Solution

Website: talentviet.com
Lĩnh vực hoạt động: nhân sự
Địa chỉ: 42 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Tel: (+84) 08 38409009

Hiện trạng:

- Quản lý tuyển dụng trong công ty khó khăn, phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý tập trung và nhất quán các đối tượng:

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực nhân sự

khách hàng nhân sự talent viet talentviet.com công ty talent viet hr solution talentviet hr solution

Share