TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN SUGARCRM?

Trả lời:

SugarCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của Sugar được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ thuật. Khi cần có thể “on-off” hoặc “install-uninstall” một cách dễ dàng.

Tùy biến SugarCRM mức độ người dùng đầu cuối (Admin hệ thống phía khách hàng)

Ở mức độ người dùng phía khách hàng, Sugar cung cấp cơ chế cho người dùng có thể để tùy chỉnh một số vấn đề sau:

Tùy biến ở mức độ nhà phát triển

Dưới mức độ nhà phát triển, chúng tôi có thể triển khai tính năng CRM theo yêu cầu.

Dưới đây là một số chức năng tham khảo:

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ có tư vấn hạng mục tùy chỉnh cụ thể và hợp lý.

tùy chỉnh sugarcrm sugarcrm tùy biến crm tùy chỉnh chỉnh sửa nhanh trong crm chức năng tùy chỉnh crm

Share