TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN SUGARCRM?

TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN SUGARCRM?

Trả lời:

SugarCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của Sugar được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ thuật. Khi cần có thể “on-off” hoặc “install-uninstall” một cách dễ dàng.

Tùy biến SugarCRM mức độ người dùng đầu cuối (Admin hệ thống phía khách hàng)

Ở mức độ người dùng phía khách hàng, Sugar cung cấp cơ chế cho người dùng có thể để tùy chỉnh một số vấn đề sau:

 • Tạo thêm chức năng bằng cách tạo mới mô đun với công cụ Module Builder có sẵn
 • Thêm trường, bớt trường, chỉnh sửa nhãn hiển thị với công cụ Studio có sẵn
 • Kéo thả giao diện (giao diện tìm kiếm, giao diện thêm mới, giao diện xem chi tiết…) bằng công cụ Studio có sẵn
 • Chỉnh sửa giá trị hộp sổ xuống bằng công cụ Dropdown Editor có sẵn
 • Chỉnh sửa label menu
 • Ẩn/hiện menu
 • Gom nhóm menu

Tùy biến ở mức độ nhà phát triển

Dưới mức độ nhà phát triển, chúng tôi có thể triển khai tính năng CRM theo yêu cầu.

Dưới đây là một số chức năng tham khảo:

 • Quản lý công nợ
 • Quản lý tích lũy điểm và chính sách đi kèm
 • Quản lý thẻ thành viên và chính sách đi kèm
 • Quản lý chỉ tiêu kinh doanh và chỉ tiêu hoạt động của nhân viên
 • Tích hợp hệ thống khác: website, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng (POS), phần mềm ERP (SAP, Oracle…)

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ có tư vấn hạng mục tùy chỉnh cụ thể và hợp lý.

Bài viết hay