Mất bao lâu để triển khai một dự án CRM?

Mất bao lâu để triển khai một dự án CRM?

Trả lời:

Đối với một nhà cung cấp giải pháp CRM việc cài đặt và hoạt động thường chỉ mất khoảng 1 tuần nhưng thực tế việc triển khai CRM sẽ mất thời gian hơn nhiều để có thể sử dụng hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng

Triển khai một dự án cần rất nhiều thời gian để hoàn chỉnh. do vậy công ty luôn có những chính sách và chế độ với từng khách hàng trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả tối đa.

Việc thực hiện để làm cho các thành phần CRM có thể chạy được với nhau một cách thống nhất trên toàn công ty của một dự án được gọi là “tốt” thì phải dựa trên độ phức tạp của mỗi dự án và của các thành phần của CRM.

Bài viết hay