Hoạt động của nhân viên đã nghỉ việc trên phần mềm CRM?

Khi có một nhân viên nghỉ việc và thay thế vào vị trí đó một nhân viên mới làm thế nào mà nhân viên mới này có thể biết được các hoạt động của nhân viên cũ với khách khi được chuyển giao?

Trả lời:

Câu trả lời là nhân viên mới hoàn toàn có thể xem được các hoạt động của nhân viên cũ với khách hàng bằng cách nhân viên mới vào xem chi tết một khách hàng sau click vào button xem nhật ký thay đổi thì sẽ xem được các hoạt động của nhân viên cũ với khách hàng

 

chuyển giao công việc crm tiện ích crm nhân viên crm quản lý nhân viên crm

Share