Khi khách hàng sử dụng phần mềm, cần được sự hổ trợ của OnlineCRM, thì có được giải quyết...
Khi khách hàng sử dụng phần mềm, cần được sự hổ trợ của OnlineCRM, thì có được giải quyết kip thời không? Trong thời gian bao...
Xem thêm
DỊCH VỤ BẢO HÀNH, BẢO MẬT, BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP SERVER CỦA ONLINECRM
Sản phẩm phần mềm của OnlineCRM, sẽ được bảo mật và bảo hành hay duy trì tốt nhất trong bao lâu? Khi sản phẩm cập nhật sever...
Xem thêm
HỖ TRỢ NHỮNG NGÀY ĐẦU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA ONLINECRM
Nếu khách hàng yêu cầu được tập huấn hay hỗ trợ trực tiếp từ OnlineCRM, trong những ngày đầu triển khai sản phẩm phần mềm của...
Xem thêm
KHÁCH HÀNG MUỐN CUỐI THÁNG TRÍCH LỌC THEO CÁC YÊU CẦU?
Khách hàng muốn cuối tháng trích lọc theo các yêu cầu: a) Lịch sử làm việc của từng nhân viên trong tháng? Được hay không?...
Xem thêm
TÔI MUỐN GỌI ĐIỆN THOẠI THEO DANH SÁCH VÀ YÊU CẦU?
Phần mềm CRM hỗ trợ doanh nghiệp gọi điện thoại cho khách hàng theo danh sách khách hàng và theo yêu cầu hay không? Cùng tìm...
Xem thêm
ADMIN ĐƯỢC QUYỀN TRÍCH LỌC DỮ LIỆU RA EXCEL HAY KHÔNG?
Khi trích lọc thông tin khách hàng muốn chỉ có 1 admin mới được quyền trích lọc dữ liệu ra excel có được hay không? Hay tất c...
Xem thêm
Hỗ trợ thông tin khách hàng theo ý người dùng
Khi sử dụng và khai thác thông tin của từng khách hàng của từng nhân viên phụ trách, khách hàng không muốn các nhân viên cùng...
Xem thêm
CẤP QUYỀN CHO NHÂN VIÊN
Nếu việc lưu trữ có thể phân quyền nhân viên cùng cấp dưới không thấy thông tin của khách hàng đang chăm sóc, thì việc đặt tê...
Xem thêm
DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ CỦA PHẦN MỀM CRM CÓ GIỚI HẠN KHÔNG?
Dung lượng lưu trữ của CLOUD CRM có giới hạn không? Nếu có giới hạn thì dung lượng là bao nhiêu? Trả lời: Có giới hạn dung lư...
Xem thêm
CRM CÓ TÍNH NĂNG GHI NHẬN CUỘC GỌI, LỊCH HẸN, VẬY CÓ GIỚI HẠN PHẦN LỊCH SỬ KHÔNG?
Ví dụ như công ty A chăm sóc từ năm 2014 đến năm 2019 tổng số cuộc gọi trên 100 lần vậy Crm có đáp ứng được sẽ ghi nhận lại h...
Xem thêm

Share