Công ty cổ phần siêu liên kết đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Siêu liên kết

Công ty cổ phần siêu liên kết

Website: www.hyperlinkvn.com
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ CNTT
Địa chỉ: 20/1/1 Nguyên Hồng, Gò Vấp

Mô tả dự án:

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực thương mại (SMS marketing)

khách hàng dịch vụ hyperlink công ty hyperlink công ty cổ phần siêu liên kết siêu liên kết

Share