CÔNG TY TNHH IDG VIỆT NAM đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho IDG Việt Nam

CÔNG TY TNHH IDG VIỆT NAM

Website: http://www.idg.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Tài chính-ngân hàng, hội nghị

 

Văn phòng TP HCM:

Chi nhánh Hà Nội:

Mô tả dự án

IDG công ty trách nhiệm hữu hạn IDG việt nam idg việt nam công ty tài chính ngân hàng

Share