Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Vận tải Minh Đức

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức

Website: qua24.net
Email: qua24.net@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động:
Addr: 26 Đường số 6 - Trần Não, Q2


Mô tả dự án:

=> Tham khảo dịch vụ hướng dẫn sử dụng SugarCRM CE

vận tải minh đức quà tặng doanh nghiệp qua24.net công ty sản xuất thương mại dịch vụ vận tải qua24.net qua 24

Share