CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2 đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Mobifone

  CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

  Website: http://mobifone.com.vn/

  Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông

Văn phòng trụ sở:

Văn phòng Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2

Mô tả dự án:

mobifone khu vực 2 mobifone mobifone hcm trụ sở mobifone khu vực 2 công ty dịch vụ viễn thông

Share