CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL) đã triển khai phần mềm CRM

ITL CRMCÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN 

Short Name: ITL
Website:  http://www.itlvn.com 
Lĩnh vực hoạt động: Logistics

Văn phòng công ty:

 

Mô tả dự án:

=> Hoàn thành bàn giao phần mềm SugarCRM cho ITL-EXPRESS

logistics ITL công ty giao nhận và vận chuyển itl vn indo trần

Share